Vergoedingen


Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT), de Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG), Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), Vakgroep Shantalamassage Docenten (VSD) en PresentChild. Dat wil zeggen dat de meeste ziektekosten-verzekeraars geheel of gedeeltelijk mijn voetreflexbehandelingen vergoeden, als u aanvullend verzekerd bent. Voor de behandelingen heeft u geen verwijzing nodig van een arts of specialist.

De eventuele vergoeding(en) vallen buiten uw eigen risico bijdrage.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van:

VNT
www.vnt-nederland.nl

LVNG
www.lvng.nl

RBCZ
www.rbcz.nu

VSD
www.shantala.nl